menü

Moda Merve Genel Aydınlatma Metni
modalogo15.svg (14 KB)

İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun olarak anılacaktır) 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:

Moda Merve Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. (şirket olarak anılacaktır) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Şirketin işlediği veri kategorileri aşağıdaki gibidir: 


Kişisel Veri


·         Kimlik,

·         İletişim,

·         Özlük,

·         Hukuki işlem,

·         Müşteri işlem,

·         Fiziksel mekan güvenliği,

·         İşlem güvenliği,

·         Finans,

·         Mesleki deneyim,

·         Pazarlama,

·         Görsel ve işitsel kayıtlar


Özel Nitelikli Kişisel Veri


·         Sağlık Bilgileri

·         Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 

 

Kişisel verileri işlenen kişiler aşağıdaki gibidir:


Kimlik


·         Diğer-Ürün veya hizmet alanın gösterdiği üçüncü kişi

·         Çalışan Adayı

·         Çalışan

·         Hissedar/Ortak

·         Tedarikçi Çalışanı

·         Tedarikçi Yetkilisi

·         Ürün veya Hizmet Alan Kişi


İletişim


·         Diğer-Ürün veya hizmet alanın gösterdiği üçüncü kişi

·         Çalışan Adayı

·         Çalışan

·         Hissedar/Ortak

·         Tedarikçi Çalışanı

·         Tedarikçi Yetkilisi

·         Ürün veya Hizmet Alan Kişi


Özlük


·         Çalışan


Hukuki İşlem


·         Çalışan

·         Hissedar/Ortak


Müşteri İşlem


·         Ürün veya Hizmet Alan Kişi


Fiziksel Mekan Güvenliği


·         Çalışan Adayı

·         Çalışan

·         Hissedar/Ortak

·         Tedarikçi Çalışanı

·         Tedarikçi Yetkilisi

·         Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·         Ziyaretçi


İşlem Güvenliği


·         Çalışan


Finans


·         Çalışan

·         Hissedar/Ortak

·         Tedarikçi Yetkilisi

·         Ürün veya Hizmet Alan Kişi


Mesleki Deneyim


·         Çalışan Adayı

·         Çalışan


Pazarlama


·         Ürün veya Hizmet Alan Kişi


Görsel Ve İşitsel Kayıtlar


·         Çalışan

·         Ürün veya Hizmet Alan Kişi


Sağlık Bilgileri


·         Çalışan


Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri


·         Çalışan

 

Şirket anılan kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir:


Kimlik


·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi


İletişim


·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Özlük


·         Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Hukuki İşlem


·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Müşteri İşlem


·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·         Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Fiziksel Mekan Güvenliği


·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


İşlem Güvenliği


·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi


Finans


·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Mesleki Deneyim


·         Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Pazarlama


·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi


Görsel Ve İşitsel Kayıtlar


·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi


Sağlık Bilgileri


·         Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri


·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

Şirket kişisel verilerinizi 6698 s. Kanun ve ilgili mevzuat ve şirket politikasına uygun olarak şu kişilere aktarabilmektedir:


Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri


Hissedarlar


Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

Şirket kişisel verilerinizi aşağıdaki sürelerle saklamaktadır:


Kimlik


Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl


İletişim


Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl


Özlük


İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl


Hukuki İşlem


Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl


Müşteri İşlem


10 yıl


Fiziksel Mekan Güvenliği


2 hafta


İşlem Güvenliği


2 yıl


Finans


10 yıl


Mesleki Deneyim


İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl


Pazarlama


10 yıl


Görsel Ve İşitsel Kayıtlar


İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl


Sağlık Bilgileri


İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 yıl


Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri


İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

 

Şirket kişisel verilerinizi bina içerisinde bulunan kameralar, iş başvuru formu, çalışanlar/tedarikçiler/müşteriler/alt işverenler/hizmet sağlayıcılarla yapılan sözleşmeler, özlük dosyası takip listesi, web sitesi iletişim formu, ilgili kişi başvuru formları, üyelik sözleşmesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız ve internet sitemizde bulunan görsel, yazılı ve basılı dokümanlar/kanallar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme sebeplerini 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat, 4857 s. İş Kanunu ve ilgili mevzuat, 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu,  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, 213 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri oluşturur.

Şirketimiz veri güvenliğini sağlamak için gerekli ve yeterli tedbirleri almaktadır.

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimize başvurarak haklarınızı kullanmak için ilgili kişi başvuru formumuzu (https://modamerve.com/ilgili-kisi-basvuru-formu) doldurmanız gerekmektedir.

 

 

pdf-indir.png (12 KB)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.